A gulácsi iskolából az esperességig visz az út. dr. Filep Gusztáv életéből

A Gulács története képekben Facebook csoport célja, hogy a Beregi- síkságon fekvő  községében élt és ma is ott élők történetét ápolja. Pár nappal ezelőtt több családfakutató csoportban is írtam erről a kis közösségről, aminek 865 tagja van.  Ennek a megosztásnak köszönhetően tudtam meg, hogy Gulács „újabb” hírességgel büszkélkedhet.

Dr Filep Gusztáv

Dr. Filep Gusztáv
Dr. Filep Gusztáv

A szamosszegi születésű Filep Gábor és az Ugornyán élő Filep Zsófia gyermekéről van szó. Eddig nem igazán értenénk, honnan is a gulácsi kapcsolat. Édesanyja első férje Izsák Gábor volt, aki Gulácson volt birtokos. Mivel hamar özvegy lett, s a földet ő örökölte, a második férjével Gulácsra telepedtek át. Ahová hozták a gyerekeiket, s majdan Gulácson is születtek még utódaik. A tehetséges ifjú a helyi iskolában tanult.  Bertók László tanítójánál jó kezekbe került.  Az elemi után két évig Beregszászi Gimnáziumba járt, majd Debrecenben érettségizett és következett a Debreceni Református Teológia.   Külföldi tanulmányokon vett részt. 1918. október–1921. július, utrechti állami egyetem, teológiai és bölcsészeti karára járt.  Ebben az időszakban három nemzetközi sakkversenyt is nyert, és a húszas években a legjobb tíz hazai sakkozó között is számon tartották.  1917 és 1935 között  tíz helyen volt segédlelkész:többek között Debrecenben , Tiszalúcon, Tiszaladányban, Mádon, Ibrányban, Bújban Ezek között volt Mátészalka  is, ahol hivatali ideje alatt fedezte fel az akkor még gyermek Képes Géza tehetségét. Ő tanította aztán latinra, hogy felkészítse őt a középiskolára. A költő később meg is emlékezett Filep Gusztávról Mátészalka-Sárospatak című versében: 

“Református segédlelkész
beavatkozik, a terv kész.
Magyarázza Filep Gusztáv:
pusmogni nincs idő most már.
Kimondja a szentenciát:
“Jövőre pataki diák
leszel, s a latinnak, Géza,
nekirugaszkodunk, még ma!”

Dr. Filep Gusztáv testvérei körében 1957-ben
Dr. Filep Gusztáv testvérei körében 1957-ben

1926-ban Taktaszadán szolgál, ahonnan Megyaszóra megy át félévre, majd újra visszatért Taktaszadára 1931 októberéig. Ezután 1935-ig Egerlövőn volt.  1935. június 1-jétől a haláláig  Mezőkeresztesen élt. 1953. december 1-én nyugdíjazták.  Egyházmegyei tisztségei: 1926–1931-ben a megyaszói belmissziói kör lelkészelnöke; közben 1927-től az Alsózempléni Egyházmegye belmissziói bizottságának ügyvezető elnöke. 1928-tól szintén 1931-ig egyházlátogató lelkész. 1934-ben az alsóborsodi református egyházmegyei tanács tagja, 1937-ben egyházmegyei tanácsbíró. 1950 januárjától 1952 áprilisáig az egyházmegye esperese. 7 nyelven beszélt. Az orosz csapatok bevonulásakor megmentette a Mezőkeresztesi anyakönyveket, hogy azokat ne használják a sárba járdának az oroszok, mint más falvakban. Nyugdíjazása után tovább dolgozott kétkezi munkásként. 1960 március 20-án egy ÁVO-s tiszt gázolta halálra Mezőkeresztesen. 

 

Így indult el a gulácsi iskolából egy ifjú, ki Hollandiában is tanult, ki 7 nyelven beszélt és aki nyugdíjazása után is munkát vállalt a cukorgyárban. A fiai közül István középiskolai tanár,  Zoltán lelkész lett (Tarpán segédlelkész 1958-ban), Tibor történész, sakkmester, újságíró. A Filep család rokonainak egy része  ma is a faluban él. 

Írta: Patak Gábor Gaba

Forrás: Wikipédia

Filep Tamás Gusztáv: Jobb méltatlanul szenvedni, mint méltán” Adalék a múlt századi református köztörténethez

Fotók: Sebők György – Dr. Filep Gusztáv dédunokája