A Gulácsy család tőrténetéről szóló kötetek

A Gulácsy család egy olyan régi, az Árpád korban is létezett és máig létező család, melynek története kiemelkedő. A nemesi famíliák általában ismerték őseik történetét, felmenőik névsorát. 2002-ben kezdtem el kutatni Gulács történetét és azzal összeforró Gulácsy családét is. Pár év elteltével hozzájutottam dr. Gulácsy Ferenc: Mi Gulácsyak című kéziratához, amit utódai számára készített a nála fellelhető családi levéltár anyaga alapján, ami aztán az Országos Levéltárba került. Az 1960-as években íródott munka bemutatja a család első ismert ősétől az 1960-as évekig született atyafiakat. Kiemeli a nevezetesebb Gulácsyakat és bemutatja a címereiket, valamint az utolsó száz év családtagjait részletesebben is ismerteti. Így az országgyűlési képviselő Gulácsy Dezsőt és Gulácsy István alispánt, valamint a a Jobszty családról is megemlékezik, hiszen nagymamája Jobszty Anasztázia és Jobszty Gyula Bereg alispánja volt.  Egyébként maga a szerző Gulácson nyugszik.

E templom körül temetkeztek korábban a Gulácsyak

E munkából merítettem én is forrásként. Aztán, ahogy teltek az évek mindig újabb kis töredékhez jutottam. Pár napja megkaptam A gulácsi Gulácsy család története című kötetet, amit bori Horváth Dezső ( Gulácsy Ferenc unokatestvére) írt 1966/67-ben Hetében. A kötet szerzője hat éves koráig Gulácson nevelkedett nagyszüleinél Gulácsy Dezsőnél és Jobszty Anasztáziánál. Egy olyan munkát írt, melyben a Gulácsy kastélyt és annak környezetét teljesen leírja. Több oldalon keresztül ír az alispánról és azt is megörökíti, hogy milyen kapcsolatban éltek a nemesek a zsidókkal. Bemutatja a település többi nemes családjait is, akikkel rokonságban állnak. Megtudhatjuk, hogy a mai Polgármesteri Hivatal a Szarka család előtt a Hunyadyaké volt, ahol e nemes család temetkezett. Szól az Urak temetőjéről, aminek a keletkezése a következő: Jobszty Anasztázia 1906-ban meghalt. Ekkor találták ki, hogy, ahogy más településen is van külön sírkertje a családnak és a templom környékén már nincsenek meg a Gulácsy sírok, így hozzanak létre egy újat. Ehhez nyújtott segítséget Vass Imre földbirtokos ( a későbbi polgármester Vass Albert dédapja), akinek a földjéből kiszakítottak egy darabot és ott temették el a nemes asszonyt. Később több más Gulácsy sírkertje is ez lett. Így aztán, amikor az említett földbirtokos unokája Vass Pál elhunyt a sírkert tulajdonosa a Perczel Mária megengedte, hogy a Vass család is e helyre temetkezzen, hiszen az ö földjükön találták meg végső nyugvóhelyüket ősei. /Egyébként a Vass család két ízben is házasodott a Gulácsy családdal eddigi tudomásom szerint)

E munka olyan alapos, hogy több pontja bele fog kerülni a készülő Gulács története kötetbe. Biztatom az Olvasót, ha talál Gulácsy adatot azt továbbítsa a szerkesztőségnek.

Írta: Patak Gábor Gaba