Dr. Fischer László gyermekorvos, író, költő a művészet bűvöletében

A 650 éves Kecskemét tiszteletére meghirdetett versíró pályázat különdíját nyerte el a Katonatelepen praktizáló gyermekorvos. Ezen alkalomból faggatom őt, eddigi életéről, munkásságáról, és arról, hogy hogyan is történt, hogy sok gyermek, és felnőtt örömére egy pár esztendeje tollat ragadott.

–  Megkérem mutatkozzon be az olvasóknak. Meséljen a gyermek, és ifjú koráról, hogy milyen művészeti ágakban jeleskedett hajdanán.

– Észak-Bácskában éltem gyermekként. Baján születtem, Bácsalmáson laktam pedagógus szüleimmel. 12 éves koromban került családunk Kecskemétre. A Bányai Júlia Gimnáziumban érettségiztem, ahol édesapám igazgató volt. A szegedi orvosegyetem elvégzése után, immár 40 éve dolgozom Kecskeméten gyermekkörzetben. A csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsga mellett iskolaegészségtan szakvizsgát, majd relaxációs pszichoterapeuta vizsgát tettem. Általános iskolában szólóénekesként és énekkari tagként szerepeltem versenyeken. Mutálás után szavalóként versenyeztem a gyulai Erkel Diáknapokon. Természetes volt számomra, hogy egyetemi színpadtag lettem Szegeden, majd Kecskemétre kerülve a Kecskeméti Pedagógus Énekkarban énekeltem öt évig.

– Mikor került Katonatelepre? Hogyan fogadták önt itt? Hány gyermek tartozik a körzetéhez?

– Egy rövid ideig már helyettesítettem korábban Katonatelepen, amíg egy kolléganő be nem töltötte az állást. Néhány év múlva azután újra orvos nélkül maradt a körzet. Szívesen jöttem vissza dolgozni 2016-ban. Több, mint 300 gyermek egészségéért vagyok felelős. Katonatelep szívemhez közel áll, hasonlít Bácsalmáshoz, ahhoz a városhoz, ahol gyermek voltam. A katonatelepi szülők elfogadtak. Természetes számomra, hogy az utcán járva kölcsönösen üdvözöljük egymást, az emberek megállnak egy kicsit beszélgetni, ami egy nagyvárosban csak ritkán fordul elő.

– Úgy tudom még máshol is praktizál. Beszélne nekünk a munkával kapcsolatos további elképzeléséről?

– A Batthyány utcai gyermekrendelőben is dolgozom. Nóra lányom Kecskemét Önkormányzatának házi gyermekorvos ösztöndíjasa, jelenleg kötelező továbbképzését végzi a Kecskeméti Megyei Kórházban. Szakvizsgájának megszerzése után folytatja a családi hagyományt, és kecskeméti gyermekkörzetben fog elhelyezkedni.

Kecskemét Város Önkormányzata országos pályázatot nyert praxisközösség létrehozására. Katonatelepen Serfőző Katalin doktornő – aki már évekkel ezelőtt bevezette a felnőttek szűrőprogramját – tagja Kecskemét Praxisközösségének. Katonatelepi házi gyermekorvosi körzetem is csatlakozott a praxisközösséghez. A szűrővizsgálattal, egészségmegőrzéssel kapcsolatos program így gyakorlatilag a városrész minden lakójához eljut. Ezúton is kérem, éljenek vele a lakosok! Jómagam Serfőző doktornőtől sok segítséget kapok a munka elvégzéséhez.

– Kérem, csak néhány mondatban mutassa be a kedves családját.

– Feleségem, Julika nyugdíjas védőnő. Nóra lányomról már szóltam, Kecskeméten szeretne maradni házi gyermekorvosnak. Nelli a Szegedi Tudományegyetemen szakpszichológus. Fiam, Péter informatikus mérnöknek tanul a szegedi egyetemen.

– Most pedig beszéljünk az ön irodalmi munkásságáról. Az már a verse olvasásakor rögtön kiderült, hogy nem most fogott tollat először, hiszen dallamos, szabályos, rímes, magyaros verssel lepett meg minket. Ebből már arra is lehetett következtetni, hogy önnek jó a hallása. Hiszen említette is, hogy énekkaros volt. No, meg az az igazság, hogy az újságunkban már olvastam is öntől, nagyon jó verseket. Mióta ír?

– 60 éves korom óta írok verseket. Így – a tevékenységet tekintve – fiatal versírónak számítok. Szeretem a klasszikus versformát, de a szabad vers sem áll tőlem távol. Véleményem szerint a jó vers egyszerre szól az észhez és a szívhez, ráció és emóció külön-külön és összességében.  

– Hány verseskötete, és novellája jelent meg ez idáig?

– Két verses könyvem és egy novelláskötetem jelent meg. Ezen kívül egy gyermekverseskönyvet is írtam, valamint kisgyerekeknek egy verses kifestőt. Már nyomdában van újabb gyermekverseimet tartalmazó könyvem, nyomdai előkészületben egy mesekönyvem és a harmadik verseskötetem több, mint száz versemmel.

– Hogyan jön az ihlet? Mikor szokott írni?

– Munka után, az est folyamán írok. Olykor egy dallam, egy rím, egy gondolat, egy melengető vagy fájó érzés indít el sorokat, szófolyamokat.

– Kik a kedvenc költői, írói?

– A XX. század költői közül Radnóti, Weöres Sándor, Nagy László verseit szívesen olvasom. Édesapám Nagy Lászlót és Berek Katit 1970-ben meghívta Kecskemétre a Bányai Júlia Gimnáziumba, ahol rendhagyó irodalomóra keretében beszélgettek velünk, hallhattuk a művésznő előadásában a költő verseit. A mai magyar költők közül Buda Ferencet, Tóth Krisztinát tartom jelentős művésznek. Dosztojevszkij, Tolsztoj, Németh László és Gabriel Garcia Márquez kedvenc íróim.        

– Ez volt az első pályázatra beküldött verse? Számított rá, hogy helyezést fog elérni?

-Több pályázaton is részt vettem már. Az Irodalmi Rádió, a Forster Központ és az Aposztróf Kiadó díjazottjai között szerepeltem az utóbbi években. Kodály tanár úr című versemet egyszerű, igen tömör költeménynek tartom. Igazi kihívásnak tartom néhány sorban megfogalmazni érzésemet, gondolataimat, mint amilyen például a Féltés című kép-versem.

Féltés

szemed tükrén

könnycsepp remeg

én reszketek

benne

veled

Nem feltétlenül az „eredményesség” volt a célom a Toll és Ecset Alapítvány pályázatán, hanem, hogy emléket állítsak Kecskemét nagy szülöttének.

– Nekünk, nagy örömet szerzett, hogy egy különdíjjal ismerhettük el a munkáját. Nagyon remélem, hogy a következő kötet bemutatásánál már részesei lehetünk az eseménynek, annál is inkább, mert itt élünk a szomszédságában

– Több könyvbemutatóm volt már Kecskeméten, Baján, Bácsalmáson. Katonatelepen is szándékomban áll bemutatni egyik új kötetemet.

– Bizonyára szokta olvasni az újságunkat, szeretnénk, ha minél több írást olvashatnánk öntől, itt nem csak egy-egy versre gondolok, hanem szakirodalomra, hogy a tanácsaival segítené az itt élő kedves szülőket.

– Igyekszem aktív részese lenni a katonatelepi életnek. A Katonatelepi Közügyekben orvosi tanáccsal szeretném segíteni a szülőket a gyermekgondozásban, gyermeknevelésben.

– Tisztelt doktor úr, kedves László! Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Örülők, hogy bemutathattam szomszédainknak, pácienseinek, betegeinek. Kívánok önnek jó egészséget a munkájához, azt kívánom, hogy még nagyon sokáig végezze választott hívatását valamennyiünk megelégedésére, itt Katonatelepen. Azt kívánom még, hogy ugyan olyan alázattal, ahogyan eddig is, tegye le a köz asztalára azokat a gondolatokat amelyeket, csak az erre kiválasztott emberek képesek.

Fischer László: Kodály tanár úr

Emberi szíveken

hangokkal kopogtatsz,

türelmes szavakkal,

megértő mosollyal.

Kezed őriz múltat,

szétterít kincseket,

kottafejek rajzán

ritmusok díszlenek.

Ősi népi ének

egyszerűn gazdagul,

varázslódik újjá.

Köszönjük karnagy úr.

Írta: Nagy L. Éva

Fotó: Fischer László archívuma