Kölcsey Ferenc gyámja- Gulácsy Antal

Ma 228 éve született Kölcsey Ferenc, akinek szülei Kölcsey Péter és Bölöni Ágnes voltak. A kisfiú hat éves volt, amikor apját elvesztette. 11 évesen pedig édesanyja is meghalt. Emellett a fekete himlő miatt az egyik szeme világát is elveszítette. Így indult az élete a fiatal gyermeknek, aki a Himnusz szerzője lett később. E jelen nap kapcsán, -mivel Kölcseyről mindent tudunk- emlékezzünk meg pár mondat erejéig gyámjáról. 

Miután árván marad Péchújfalusi Péchy Imre a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka kap felügyeleti jogot  a gyermek felett. Egyébként a Péchy család birtokos volt Gulácson is. Innen ered a Pécsi-tag elnevezés, mely még él a nép ajkán. Gyámja Gulácsy Antal volt, aki ekkor már Álmosdon volt birtokos, táblabíró, de a Bereg megyei Gulácsról telepedtek át családjukkal. Azért is lehetett ő a gyám, mert rokoni kapcsolatban állt a két család, mely rokoni szálak a későbbiekben újra összefonódnak más leszármazottaknál. Antal nem csupán földbirtokos volt, hanem mecénás is. 1810-1814 között a debreceni színházat bérli. Bővíti a társulat könyvtárát, a technikai berendezésekre is gondol és elősegíti, hogy ennek fejlesztésével Debrecen elváljon a kolozsvári társulattól. Kazinczytól is kér darabot, de a nyelvújító így válaszol neki: “ne hízelkedjék a’ tanúlatlanok ízléseknek, ’s csak jó darabokat játszattasson, és soha ne eggyet is elébb míg a’ dramai darabok Irójinak vagy Fordítójinak vétkeiktől az eljátszandó darabot a’ mi Szemerénk a’ grammaticalis vétkektől megtisztítandja” 

Egyébként nemcsak Kölcseyvel volt rokoni kapcsolatban, hanem Kazinczy is az atyafiak közé tartozott. Ilyen kulturális szellemben e három család kitűnő személyeket adott a korszaknak.  Antal rokona Gulácsy Gábor még egy verset is őrzött emlékkönyvében Kölcseytől Gulácsy Gábor emlékkönyvébe címmel:

 

“Csak erősnek fizet a dicsőség szép bért,

Gyávának a laurust soha nem juttatja,

Tróbusát veszélyek őrzik, s e szent helyért,

Vívni kell, az égnek e szent akaratja. 

Csak kemény ostrommal nyílik meg szent vára, 

Munka, gond s fáradság az örök hír ára. “

Daróc, 1816. szeptember 30.
Gulácsy Antal egyébként 1767-ben született és 1824-ben hunyt el. Életével és Kölcsey taníttatásával hozzájárult a magyar történelem jeles eseményeihez.
Írta: Patak Gábor Gaba
Fotó: Wikipedia