Téves diagnózis

 

Szülőszoba lengőajtaja nyílt ki, a műtőágyon Emese vajúdott kínok közepette. Az arcán izzadságcseppek gördültek le, ajkát majdhogynem elharapta fogával. Az ágy vasrácsába kapaszkodott, férje Zsolti elfehéredve szemlélte az eseményeket. Nővérek sürögtek-forogtak körülötte, elfolyt a magzatvíz, megkezdődött a szülés folyamata. Több órás küzdelem vette kezdetét. Három és fél óra után világra jött Bence, pontosan 3 kg-ot nyomott, felsírt, a köldökzsinórt elvágták, Emese egyszerre sírt és nevetett, szerelmük gyümölcsét ott tartotta a kezében, Édesapja is velük örült, kincs volt számukra az új kis élet megérkezése, családdá kovácsolódtak. Megfürdette a csecsemőt egy nővér. A lámpa vakító fénye a szemébe világított, vadul rángott a szemhéja, vajon megvakult? Nóra könnyeibe fulladva rebegte el az esetet. Megvizsgálták Bencét. Sajnos 80%-os látáskárosodást állapítottak meg nála. Szülei egymás vállára borultak, vigasztalhatatlanok voltak. Tündérmeséjük rémálommá változott át. A sors rútul megcsúfolta őket, pedig törvénytisztelő állampolgárok voltak. Hogy történhetett meg ez a balul sikerült eset? Aznap este nem jött álom Emese szemére, a szürkére festett jövőre gondolt, férje a váróban lévő fotelben aludt el. Csend honolt. Kórház illata ette be magát minden egyes zegzugba. Az üres folyosón félhomály kullogott lépteire ügyelve. Az újdonsült anyuka fejében kérdések születtek meg, de a válaszok mind elvetéltek. Álma tört szét a valóság zimankós jégcsapjaként. Átértékelte magában saját életét, Bence fia megvakult, de egy érző lény. Felnőtt a feladathoz, ott szuszogott mellkasán utódja. Erős volt, pedig a szíve majd meghasadt fájdalmában. Édesanyja mondta mindig neki, amikor kislány volt, hogy el kell fogadni mindent, mert néhány dolgot nem lehet megváltoztatni. Lassan hajnalodott, egy szemhunyást sem aludt, beszökő fényfátyol simogatta bársonyos arcát. Kisvártatva nyílt a szoba ajtaja, Zsolti jelent meg gyűrött tekintettel, kétnapos borosta fedte a képét. Kedvesére erőltetett egy műmosolyt. Magához ölelte a fiát meg őt. Megjelent az orvos jó reggelt kívánva. Két kávé egyensúlyozott a tálcán, amit hozott magával, az éjjeli szekrényre helyezte. Egy-egy sonkás zsemle sorakozott mellette. Mosolygott. Jó étvágyat kívánt, és kilépett a szobából. Megszoptatta Bencét is, megvolt az első közös reggelijük. Az újszülöttet elvitték tisztába tenni, és további vizsgálatok következtek. Megismételték a látásvizsgálatot, Bence reagált a fényre. Talán nem is vak? Ilyenkor még ezt nem lehetett egyértelműen kijelenteni, mivel csak egy napja született. Téves volt a tegnapi diagnózis. Visszavitték a szüleihez, és elújságolták a jó hírt. Emese és Zsolti nagyon boldog volt, madarat lehetett volna fogatni velük. Szívük elkókadt virága újra bimbót bontott, lelkük örömkönnye megöntözte.

Írta: Dősze

Fotő: Internet