1111 éve halt meg Árpád fejedelem

845 körül született Álmos fejedelem fia, Árpád. A kutatók szerint 893 tájékán választhatták nagyfejedelemmé, még apja életében. A bizánci császár követével tárgyalt ebben az évben, a bolgárok elleni hadi szövetségről. 894-ben szövetséget kötött Szvatoplukkal a morvák fejedelmével. 895-ben indul meg aztán a honfoglalás, amikor a Vereckei hágón át elkezd új hazájába érkezni a magyar nép.  A kisebb harcok után hamarosan a Tisza vidékéig magyar terület lett a Kárpát-medence, és Árpád serege sorozatos csatákat vívva szilárdította meg pozícióit az új hazában, aminek első szálláshelye a Felső-Tisza vidéke volt. 899-ben sikerül legyőznie Berengár itáliai királyt, így már a Dunántúl ( Pannónia provincia) is magyar kézre került. A morvák azonban szemet vetettek erre a területre, de jó harcosok leverték a támadókat, így az ő nyitrai hódításuk is a magyarságé lett. 900 után Árpád a szállásterületén áthelyezte a Felsó-Tisza vidékéről. Téli szálláshelye a mai Pécshez tartozó Árpádváros területére. Nyári szálláshelye pedig a Csepel-szigeten volt.  Felesége neve nem maradt fenn. De öt fiáról vannak adataink. Anonimus szerint 907-ben halt meg. A fejedelmi tisztség pedig a család különböző ágai között öröklődött. Őt tekintik az Árpád-ház alapítójának, mely uralkodóház 1301-ben halt ki.

Árpád uralkodása szükséges volt ahhoz, hogy a magyarság Etelközből eljusson egy új, biztonságos hazába. A Kárpátok gyűrűje védelmet, a tiszta vizű folyók és erdőségek élelmet adtak a népnek. A harcedzett férfiak újabb területeket nyertek és lassan kirajzolódott a határ, ami a magyar haza lett. Ma sokan nem tudják, hogy az árpádsávos zászló nem hozzá kötődik, hanem az árpád-házi királyokhoz, akik zászlaikon a vörös-ezüst színeket használták, amiből nemzeti lobogónk trikolórja is alakult. Mindenesetre Árpád utódai négy évszázadok keresztül formálták történelmünket és építették az országot várakkal, templomokkal és közülük sok ma is látható eredeti/restaurált állapotukban. 

Szöveg: Patak Gábor Gaba

Kép: Képes Krónika