Prof. Dr. Bodrogi László ny. ezredes síremlék avatása Pásztón

Prof. Dr. Bodrogi László Antal nyugállományú ezredes a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar dékánja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola vezető helyettese, egyetemi tanár  2017. július 25-én hunyt el. 

50 éven át teljesített hivatásos szolgálatot a Magyar Honvédségben és jogelőd szervezetében.  1989-től a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Műszaki Tanszék tanszékvezető helyettese lett, majd 1990-től a tanszék vezetőjévé vált.. 1996-ban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Műszaki Hadműveleti Harcászati Tanszék tanszék vezetői pozícióba léphetett az  egyetemi tanár, dékán helyettes. 1998-tól 2003-ig a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar dékánja volt.

Munkásságát, katonai életútját számos kitüntetés és dicséret méltatta.  1969-ben megkapta a Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz fokozatát, A Kiváló Szolgálatért Érdemrendet két alkalommal is kiérdemelte 1970-ben és 1989-ben. 1980-ban a Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozatát kapta meg. A Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatát pedig 1984-ben adományozták neki munkájáért. A katonai pályafutása során, kimagasló érdemei miatt,  elöljárói és parancsnokai javaslatára három alkalommal került soron kívül előléptetésre.A  Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést 2003-ban kapta meg.  2004-ben Zrínyi díjas lett,  2005-ben megkapta a Zrínyi gyűrűt.  Kitüntetéseit felsorolni is lehetetlen, s mellette katonaként, pedagógusként is helyt tudott állni.  2017. augusztus 15-én  Pásztó Városi temetőjében vettek végső búcsút tőle családtagjai, kollégai, barátai és tisztelői.

2018. július 25-én Pásztón a városi temetőben avatják fel síremlékét katonai tiszteletadás mellett.

Szöveg: Patak Gábor Gaba